Van Thijn bezigt grove uitdrukking

AMSTERDAM, 9 mei - Het begon zo netjes, gisteravond op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Amsterdam City. De voorzitter heette burgemeester Van Thijn en de zakenlieden uit de binnenstad welkom en hield een genuanceerde speech. 'Een pikant tijdstip' voor gastspreker Van Thijn, vond hij, aan het begin van een nieuwe raadsperiode. Hij had kritiek: verpaupering en verloedering zijn nog steeds al te zichtbaar. De stadsreiniging heeft meer dan een week later niet alle sporen van Koninginnedag kunnen opruimen. Maar daartegenover toch ook het positieve van nieuwbouw en renovatie, het afnemen van de kleine criminaliteit en de komende opknapbeurt van het Damrak. De burgemeester kreeg het woord. Zijn enthousiasme voor de stad 'waar ik woon, werk en winkel' bleek niet kapot te krijgen. Niet alleen is het imago van de hoofdstad sterk verbeterd, met veel zaken zelf gaat het gewoon heel goed.

Waren er vragen? Een winkelier stond op, sprak van het 'wanbeleid' van het stadsbestuur, in een vurig betoog vol aantoonbare onjuistheden. Van Thijn begon zijn antwoord rustig: 'Veel grote problemen die moeten worden aangepakt... '.

En toen ineens was hij het beu: 'Laten we nu toch even onze kankerpraatjes staken. Het nieuwe college een paar maanden de kans geven. Wat u zegt slaat werkelijk als kut op Dirk!' Gelach en applaus. 'Duidelijke taal', vond ook de voorzitter. 'Nog meer vragen?' De zaal deed er verder wijselijk het zwijgen toe.