Vakcentrale FNV streeft naar vierdaagse werkweek

DEN HAAG, 9 mei - De FNV streeft naar een vierdaagse werkweek van 35 a 36 uur. Volgens de vakcentrale biedt deze manier van arbeidstijdverkorting de beste mogelijkheden voor herverdeling van werk.

Dit heeft FNV-bestuurder J. Draijer gezegd voor de VARA-radio. Het FNV-bestuur zal het voorstel dit najaar uitwerken. Volgens de FNV is verdergaande ATV nodig, om door herverdeling van werk de werkloosheid terug te dringen. Maar de Industriebond FNV heeft vorige week gezegd bij de CAO-onderhandelingen volgend jaar geen ATV-eis meer te zullen stellen. Volgens de bond is ATV in veel gevallen niet mogelijk. Ook de ambtenarenbond AbvaKabo ziet weinig meer in arbeidstijdverkorting, zo bleek gisteren tijdens een congres.

De vakcentrale FNV hoopt met het voorstel van de vierdaagse werkweek de bezwaren van de bonden te ondervangen. Aanvankelijk was een vierdaagse werkweek slechts een van de mogelijkheden die FNV-voorzitter Stekelenburg opperde bij de presentatie van een 'ATV-offensief', begin 1989. Volgens een woordvoerder is het voorstel nu naar voren geschoven, omdat veel andere vormen van arbeidstijdverkorting - zoals een kortere werkdag - bij de leden 'negatieve associaties' oproepen. In de praktijk leidde ATV vaak alleen tot meer werkdruk, terwijl het geen extra arbeidsplaatsen opleverde. De FNV veronderstelt dat de leden een vierdaagse werkweek wel aantrekkelijk zullen vinden, zodat het draagvlak voor ATV bij CAO-onderhandelingen zal worden vergroot.

Volgens de vakcentrale is een kortere werkweek bovendien 'een hardere methode voor herbezetting'.

Als werknemers een dag in de week minder aanwezig zijn, zullen werkgevers zich eerder gedwongen zien extra arbeidskrachten aan te nemen. ATV zal door de nieuwe aanpak ook aantrekkelijker zijn voor de werkgever. Het is makkelijker extra personeel aan te trekken voor hele openvallende dagen, dan voor enkele uren per dag, zoals tot nu toe vaak het geval was.

De FNV staat 'sceptisch' tegenover het plan van de christelijke vakbond CNV om, voorafgaand aan de CAO-onderhandelingen, op regionaal niveau afspraken te maken over bestrijding van de werkloosheid. Volgens het CNV kan een excessieve loonstijging alleen worden voorkomen als vantevoren precies wordt afgesproken welk deel van de loonruimte aan werkgelegenheidsmaatregelen zal worden besteed. De FNV betwijfelt of werkgevers op regionaal niveau afspraken willen maken over werkgelegenheid terwijl dat op nationaal niveau niet mogelijk is gebleken.