Tolsystemen pas in 1994, spitstoeslag vrijwel zeker

DEN HAAG, 9 mei - Invoering van tolsystemen op de Nederlandse wegen is pas in 1994 mogelijk. Dit blijkt uit een notitie die minister Maij-Weggen (verkeer) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit betekent dat de spitstoeslag op de motorrijtuigenbelasting, die het kabinet vorige week onder voorbehoud aankondigde, vrijwel zeker doorgaat.

Planologische en wetgevende procedures verhinderen dat elektronische of fysieke tol op toegangswegen en bij tunnels in de Randstad al eerder kunnen worden doorgevoerd. In de notitie noemt Maij-Weggen medio 1992 het tijdstip waarop de toeslag voor spitsrijders op de wegenbelasting er zal komen. Net als de accijnsverhoging van elf cent per liter benzine met ingang van 1 november dit jaar is de spitstoeslag bedoeld om geld op te leveren voor de investeringen in het verkeersbeleid de komende jaren. De spitstoeslag geldt als een tussenoplossing totdat tol kan worden geheven.

In de Eerste Kamer, waar ze haar beleid besprak, toonde Maij-Weggen zich gisteren bij nader inzien niet ongelukkig met het uitstel van het kabinetsbesluit over drie van de vier nieuwe tunnels in de Randstad. De nieuwe gemeentebesturen van Amsterdam en Rotterdam en in het bijzonder de wethouders van Groen Links en D66 worden zo gedwongen hun visie te geven, aldus de minister. 'Ze moeten maar eerlijk zeggen of ze de tunnels nodig hebben. Ik hoor al dat ze vinden dat wij het besluit moeten nemen, maar zo makkelijk komen ze niet van ons af.'

Maij-Weggen zei er zelf nog steeds van overtuigd te zijn dat de tunnels 'onontkoombaar zijn'. Ze hoopt verder dat door middel van de Tracewet die binnen twee jaar bij de Tweede Kamer wordt ingediend, planologische procedures kunnen worden gestroomlijnd. Lukt dat niet, zei de minister, dan dreigen de plannen tot uitbreiding van de spoorwegen bij voorbaat vertraging op te lopen.