Toespraak Sjevardnadze op twee-plus-vier-conferentie

Sovjet-minister Sjevardnadze zei afgelopen zaterdag op de twee-plus-vier-conferentie onder meer: 'Volgens ons hoeven de regelingen van de interne en externe aspecten van de Duitse eenheid niet per se samen te vallen of te worden verwerkelijkt in dezelfde overgangsperiode. Zelfs na het ontstaan van een Duits parlement en een Duitse regering zullen voor enkele jaren stellig nog bepaalde verhoudingen blijven gelden die samenhangen met de oplossing van de externe aspecten van de Duitse eenheid'.

'Wij geloven dat voortgezette verantwoordelijkheid van de geallieerden in zo'n overgangsperiode, hun militaire aanwezigheid voor de algehele realisering van de Duitse eenheid, daarop een stabiliserende invloed zal hebben. Wij menen dat het een Duits belang is om ervoor te zorgen dat de beeindiging van de geallieerde rechten van de Grote Vier de laatste politieke stap zal zijn in een overgangsperiode naar de Duitse eenheid.'