Singapore

De economische groei van Singapore heeft in het eerste kwartaal van dit jaar tien procent bedragen. Alle sectoren droegen aan de groei bij, alleen de bouwnijverheid bleef onder het gemiddelde.