Ontruiming van marineloods; Financien eist vertrek 'Boulevardof Broken Dreams'

WEESP, 9 mei - Een groep van ongeveer vijftien organisatoren en medewerkers van de Boulevard of Broken Dreams, die twee jaar geleden failliet ging, is door het ministerie van financien gesommeerd een voormalig marine-opslagterrein in Weesp uiterlijk vandaag te verlaten. De groep betrok het verlaten terrein, dat eigendom is van Financien, op zondagochtend 22 april met vijftien trailers, om er een 'internationaal produktiecentrum voor theater en film' te vestigen.

Landsadvocaat mr. W. de Vries die de zaak voor Financien behartigt heeft de Stichting Internationale Evenementen, zoals de groep zich noemt, gedreigd met een kort geding wanneer zij het terrein vandaag niet uit eigen beweging ontruimt - hetgeen niet is gebeurd. Vrijdagmiddag willen de medewerkers zich presenteren aan het bestuur van de gemeente Weesp, culturele instellingen en publiek. De Weesper wethouder van cultuur J. E. Keman meent dat 'de gemeente Weesp moeilijk positief tegenover dit initiatief kan staan'.

De gemeente wil de zes hectare grond van Financien kopen, 'leeg opgeleverd' uiteraard, en bestemmen voor uitbreiding van het industrieterrein Noord. De plannen van de stichting internationale evenementen acht hij 'een maatje te groot voor Weesp'. Woordvoerder van de stichting K. Vollaers meent daarentegen dat Weesp zou kunnen profiteren van de activiteiten hier. 'Het zou het grootste produktiecentrum op het gebied van film en theater kunnen worden. Er is ruimte voor theaterinstellingen, filmproducenten, decorbouwers, fotograven, noem maar op. Voor alles dat met film en theater te maken heeft is hier plaats. Dat moet ook de aantrekkingskracht van het gebied worden, dat alles er ook te vinden is. Dus ook het castingbureau en ook een advocatenkantoor.'

Het terrein is met vijf grote loodsen, drie hectare 'natuur', het Amsterdam-Rijnkanaal aan de ene kant en snelweg en spoorlijn aan de andere kant een 'handschoen die ons precies past'. B. van Timmeren, eigenaar van het Danspaleis dat deel uitmaakte van de Boulevard, zegt dat 'al positief is gereageerd door half cultureel Amsterdam. De Nederlandse Opera Stichting zou hier graag repeteren. Iedereen is opgetogen over de loodsen. Aan grote repetitieruimten is binnen de muziek- en theatarwereld een enorm tekort.' Regisseur P. Kramer heeft laten weten hier graag zijn nieuwe Theo en Thea-film op te willen nemen. 'Wat wij willen bestaat nog niet in Nederland en er is grote behoefte aan', aldus Van Timmeren.

A. Nuis, voorzitter van de vast kamercommissie voor cultuur, heeft volgens eigen zeggen geprobeerd 'een beetje te bemiddelen' bij WVC voor de stichting. 'Het zijn niet de eersten de besten die het terrein betrokken hebben. Die mensen hebben wel bewezen wat te kunnen.'

Nuis zou het 'aardig vinden als de minister van cultuur eens met ze ging praten'.