Omzet van accountant Moret steeg in 1989 tot half miljardgulden

AMSTERDAM, 9 mei - De omzet van de Moret-groep (accountancy, organisatieadvies en belastingadvies) is het afgelopen jaar met 23,3 procent gestegen tot 498,1 miljoen gulden. Belangrijke oorzaak van die groei was de toetreding van Brands en Wolff tot de Moret-groep. De autonome groei bedroeg acht procent.

Moret fuseerde dit jaar met Dechesne, Ernst en Whinney en heet nu Moret Ernst en Young en heeft in Nederland ruim 4300 medewerkers. Vorig jaar was de gezamenlijke omzet 605,7 miljoen gulden. Dit jaar wordt een groei van vijf procent verwacht tot een omzet van 635 miljoen. Bestuursvoorzitter P. A. Wortel zei vanochtend bij de presentatie van de jaarcijfers dat de groei bij de management consultants zal verminderen.

In 1989 werden vijf kantoorpanden verkocht voor 28 miljoen gulden. In nieuwbouw werd 3 miljoen gulden geinvesteerd, in computers, progammatuur en netwerken ongeveer 15 miljoen. De boekwaarde van gebouwen en inventarissen (waaronder auto's en computers) daalde van 90,4 miljoen gulden in 1988 tot 74,1 miljoen in 1989. De rentekosten bedroegen per saldo ruim 13 miljoen gulden.

Moret Ernst en Young noemt zich het grootste Nederlandse accountantskantoor en werkt voor een kwart van de bedrijven met meer dan 500 werknemers. Bijna veertig procent van de clienten heeft een omzet beneden de 8 miljoen gulden.

De contractuele kapitaalinbreng van de vennoten steeg mede door de toetreding van Brands en Wolff van 93,3 miljoen gulden in 1988 naar 114,3 miljoen in 1989. Het aantal vennoten steeg van 256 naar 293. Het percentage vrouwen in de directe praktijk is in vijf jaar verdubbeld van 9,7 naar 18,2 procent. Het gemidelde arbeidsinkomen bedroeg 92.000 gulden. Volgens bestuurslid J. G. M. Rood zal Moret geen pleitende advocaten in dienst nemen omdat dan de situatie kan ontstaan dat tegen een eigen klant geprocedeerd moet worden.