Meer tijd voor toets bouwplannen

DEN HAAG, 9 mei - Gemeenten krijgen meer tijd voor het verlenen of weigeren van een bouwvergunning dan de regering bij de herziening van de Woningwet voor ogen stond. Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer.

Volgens het voorstel zou een gemeente binnen drie maanden een beslissing moeten nemen over een bouwaanvraag. Laat zij niets van zich horen, dan is de vergunning automatisch verleend. Dat bleek in de Kamer op bezwaren te stuiten. CDA en PvdA willen nu dat burgemeester en wethouders de beslissing over de bouwvergunning drie maanden kunnen uitstellen, mits ze daarvoor toestemming krijgen van de gemeenteraad.

Vooral D66, Groen Links en GPV uitten gisteren bezwaren tegen de 'fictieve' bouwvergunning waarvan sprake is als een gemeente niet binnen de voorgeschreven termijn heeft beslist. Juridische complicaties dreigen te ontstaan, vrezen deze fracties, bijvoorbeeld als het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan of op verontreinigde grond wordt gebouwd. Verder komen de belangen van derden in het geding, omdat het moeilijk protesteren is tegen een vergunning die stilzwijgend is verleend. Daarom stelden D66 en GPV voor de fictieve vergunning te vervangen door een fictieve weigering, waartegen de aanvrager in beroep kan gaan.

Een Kamermeerderheid wil zo ver niet gaan. CDA en PvdA koppelen aan hun voorstel de verplichting het verlenen van bouwvergunningen - zowel de fictieve als de reguliere - binnen veertien dagen in een plaatselijk blad te publiceren, waardoor derden daartegen in beroep kunnen gaan.

De herziening van de Woningwet kan rekenen op instemming van de Tweede Kamer. Dit betekent dat voor kleinere bouwwerken als schuurtjes, en duivenhokken straks geen bouwvergunning meer is vereist, terwijl voor dakkapellen en dergelijke kan worden volstaan met een melding aan de gemeente.