Kohl verwerpt voorstel Moskou voor eenheid

BONN, 9 mei - Bondskanselier Kohl verwerpt het voorstel van de Sovjet-Unie om een beslissing over het lidmaatschap van de NAVO uit te stellen tot na de eenwording van de twee Duitslanden.

Kohl omschreef het voorstel om de interne en de externe aspecten van de Duitse eenwording van elkaar los te koppelen als 'onderhandelingspoker'.

Een dergelijke ontkoppeling zou 'een fatale ontwikkeling' zijn. De bondskanselier blijft erbij dat alle problemen die samenhangen met de Duitse eenheid opgelost moeten zijn voor de eind dit jaar geplande Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

De Sovjet-minister van buitenlandse zaken, Edoeard Sjevardnadze, bepleitte afgelopen zaterdag tijdens het eerste twee-plus-vier-overleg over de Duitse eenwording, een overgangsperiode van enkele jaren waarin de vier grote mogendheden hun speciale bevoegdheden in Duitsland houden. Volgens de bondskanselier kan een verenigd Duitsland als soeverein land wel beslissen dat Sovjet-troepen voor een korte overgangsperiode gestationeerd blijven op het grondgebied dat nu tot de DDR behoort. Kohl kwam gisteren met zijn nadere verklaring na beraad met de leden van de fracties van CDU en CSU in de bondsdag.

Ook de Westduitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, bepleitte nu, na overleg met de parlementariers van de FDP, een alles omvattend akkoord over de Duitse eenwording, al deed hij dat in minder sterke bewoordingen dan de bondskanselier. Genscher had de opstelling van de Sovjet-Unie eerder als een belangrijke concessie toegejuicht.

De Westduitse sociaal-democratische oppositie oordeelde gisteren dat het voorstel van Sjevardnadze 'een veelheid van vragen' oproept, waarvan 'de draagwijdte diepgaande verklaring' behoeft. Ook de regering van de DDR heeft zich sceptisch uitgelaten over de Sovjet-suggestie.

Pag.5: Concessie was listige zet