Kamer stemt morgen over reisforfait

DEN HAAG, 9 mei - De stemming in de Tweede Kamer over de aftopping van het reiskostenforfait is uitgesteld tot morgen. Op het laatste moment zwengelde VVD-Kamerlid Linschoten nog een discussie aan over een vorige week ingediend wijzigingsvoorstel van CDA en PvdA. De regeringspartijen willen met het wijzigingsvoorstel voorkomen dat werknemers die zelf hun openbaar vervoer betalen en dat later declareren, daarover meer belasting moeten betalen dan werknemers die hun openbaar-vervoerkaart direct van de werkgever krijgen.

Linschoten vindt dat eerst moet worden uitgezocht hoe fraudegevoelig het wijzigingsvoorstel is. Hij eiste daarover opheldering van staatssecretaris Van Amelsvoort van financien. Volgens Linschoten is het mogelijk dat een werknemer straks het treinkaartje van zijn kind bij zijn werkgever declareert en daarvoor de belastingvrije vergoeding opstrijkt.

CDA-Kamerlid Vreugdenhil wees Linschoten er echter op dat het niet snel zal gebeuren dat een werkgever treinkosten vergoedt zonder dat de werknemer kan uitleggen waarom hij deze kosten heeft gemaakt. Linschoten gaf daarna zijn verzet op, zodat morgen alsnog over het voorstel kan worden gestemd.