Fokker heeft financiering produktie rond

AMSTERDAM, 9 mei - Omzet en winst van vliegtuigbouwer Fokker zijn vorig jaar volgens plan gestegen. Een recordaantal van 232 vliegtuigen (inclusief opties) is verkocht. De onderneming heeft daarnaast de financiering van de benodigde produktie-uitbreiding verzekerd.

Dit zeiden ir. M. Kuilman en E. J. Nederkoorn, bestuurders van Fokker, vandaag bij de toelichting op de jaarcijfers.

Vorig jaar steeg de winst van Fokker van 13 tot 42 miljoen gulden. Dat is nog onvoldoende, aldus Nederkoorn. Fokker wil op termijn komen op een rendement van twintig procent op het eigen vermogen (775 miljoen gulden), zodat de winst op meer dan 150 miljoen moet uitkomen.

De Fokker-50 en de Fokker-100 dragen nu nog niet bij tot het resultaat. Deze projecten (orderportefeuille 10 miljard) zullen pas in het midden van de jaren negentig hun break-evenpunt bereiken. De winst van Fokker tot die tijd komt vooral uit andere activiteiten als handel in vliegtuigen, defensieopdrachten, onderhoud en deelnemingen. Deze activiteiten hebben volgens Nederkoorn een winstcapaciteit van 100 miljoen gulden voor rente en belasting. De winstbijdrage uit deze activiteiten kan volgens het Fokker-bestuur gestaag groeien, totdat de investeringen in de Fokker-50 en Fokker-100 worden terugverdiend.

Fokker verwacht daarom volgend jaar alweer dividend te kunnen uitkeren over het in twee jaar tijd van vijf miljoen tot 33 miljoen toegenomen aantal uitstaande aandelen.

Nederkoorn wilde geen uitspraken doen over de verwachte winst over dit jaar. Gevraagd of een verdubbeling van de winst mogelijk was zei hij: 'Dat sluiten we niet uit'.

Fokker realiseert dit jaar in ieder geval een boekwinst op de verkoop van de aandelen in de financieringsdochter Aircraft financing and trading aan Rolls Royce. De omvang van deze bijdrage zal pas bij de halfjaarcijfers bekend gemaakt worden.