Debat Hongarije over uittreden uit Warschaupact

BOEDAPEST, 9 mei - Het Hongaarse parlement zal binnenkort spreken over een wetsontwerp, dat voorziet in uittreding uit het Warschaupact. Dat heeft het parlement vanochtend onder luid applaus van de afgevaardigden besloten. Volgens het wetsontwerp zou Hongarije's betrokkenheid bij het Oosteuropese militaire blok geleidelijk worden verminderd. Tenslotte zou dan uittreding mogelijk zijn, zonder dat dit tot confrontatie met Moskou leidt.