De VVD'ers Nijpels en De Grave hebben gisteren ...

De VVD'ers Nijpels en De Grave hebben gisteren met een receptie afscheid genomen van de Tweede Kamer. Nijpels, die hier wordt gekust door partgenote Terpstra, is sinds vorige maand burgemeester van Breda, De Grave sinds 1 mei wethouder in Amsterdam. Nijpels verwelkomde oud-partijleider Voorhoeve in de vereniging van ex-VVD fractievoorzitters en zei dat hij partijvoorzitter Ginjaar had gevraagd beschermheer van dit gezelschap te worden. (Foto NRC Handelsblad/ Rien Zilvold)