Commissarissen Pie Medical weg

AMSTERDAM, 9 mei - De drie commissarissen van Pie Medical (medische elektronica) zijn gisteren onverwachts opgestapt. Zij zien geen mogelijkheden meer voor samenwerking met B. Alberts, enig directeur, grootaandeelhouder en oprichter van Pie Medical.

Het komt in Nederland niet vaak voor dat de voltallige raad van commissarissen het veld ruimt. Bij een conflict tussen commissarissen en directie is het meestal de directie die aan het kortste eind trekt en opstapt.

In een verklaring schrijven de drie (ir. A. van der Klooster (voorzitter), drs. G. A. C. Heerkens en B. J. Amesz) dat commissarissen hun taak alleen met succes kunnen vervullen als de samenwerking met de directie optimaal is. 'Door een aantal gebeurtenissen, die ieder voor zich niet bijzonder gewichtig zijn, is onderling vertrouwen komen te ontbreken, hetgeen verdere samenwerking onmogelijk maakt', aldus de verklaring. De financiele stand van Pie Medical en het inzicht dat de commissarissen hebben in haar toekomstige ontwikkeling vormen geen aanleiding voor hun beslissing op te stappen, zo stellen de drie nadrukkelijk.

Een woordvoerder van Pie Medical wilde vanochtend niet ingaan op de achtergronden van de gebeurtenis. Ook wilde hij niet zeggen of de vertrouwenscrisis in de persoonlijke of prive-sfeer ligt.

Volgens de woordvoerder wordt al gesproken met mogelijke opvolgers voor de afgetreden commissarissen. De nieuwe raad zal volgens hem uit ten minste een commissaris bestaan.

Pie Medical maakte eerder dit jaar bekend dat de winst in 1989 is gestegen van zeven ton tot 1,1 miljoen gulden. De omzet was met 36 miljoen 11,5 procent meer dan in 1988. Bij het bedrijf werken ruim 150 mensen.

In de top van Pie Medical hebben vaker conflicten gewoed. W. Claessen, die samen met Alberts Pie Medical had opgericht, moest als gevolg daarvan eerder het veld ruimen. Hij zou volgens de commissarissen gekleurde informatie hebben gegeven over de activiteiten van het bedrijf in de Verenigde Staten. Claessen zou de relatie tussen kosten en baten 'niet in de gaten hebben gehad'.

Door een verstopping van de informatiestroom was dat 'misschien te laat ontdekt', waardoor Pie Medical in Amerika forse verliezen moest incasseren.