Bestuur Utrecht protesteert tegen bezuinigingen

UTRECHT, 9 mei - Burgemeester en wethouders van Utrecht verzetten zich tegen de voorwaarden die de Inspectie Financien Lagere Overheden verbindt aan gezondmaking van de slechte financiele positie waarin de stad verkeert.

Utrecht heeft anderhalf jaar geleden de hulp van het Rijk ingeroepen bij het wegwerken van het tekort van 200 miljoen gulden op de gemeentelijke begroting. In verband daarmee is de zogenoemde artikel 12-status aangevraagd bij de ministers van binnenlandse zaken en van financien.

Het IFLO, dat beide ministers adviseert over de aanvrage, wil dat Utrecht in de periode tot 1994 twintig miljoen gulden aan bezuinigingen en tariefsverhogingen doorvoert. Daarvan is inmiddels 2,5 miljoen aan bezuinigingen en 5,2 miljoen aan tariefsverhogingen ingevuld. Daarmee is volgens het nieuwe Utrechtse college de grens bereikt. Als alternatief bepleit het college een hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Verder vindt Utrecht dat de door het IFLO voorgestelde saneringsbijdrage van 10,9 miljoen gulden wordt verhoogd met 18,3 miljoen gulden.