Advocaten Amsterdam dreigen met prikacties

AMSTERDAM, 9 mei - De Amsterdamse advocaten zullen prikacties houden als het ministerie van justitie niet voor 1 september toezegt dat de vergoedingen in de gefinancierde rechtshulp zullen worden verhoogd.

Volgens de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Amsterdam - waar 1.350 van de in totaal ongeveer 6.000 Nederlandse advocaten werken - mr. Th. R. Bremer is er een 'onaanvaardbare toestand' onstaan doordat steeds minder juristen als gevolg van de te lage vergoedingen nog bereid zijn in de sociale advocatuur te werken. In een open brief aan de ministers van justitie en financien dreigen de juristen 'het justitieel apparaat in zijn functioneren' te belemmeren.

De acties die worden overwogen, bestaan uit het meer gaan letten op formaliteiten. Op strafzittingen zullen advocaten niet langer genoegen nemen met het noemen van de nummers uit de processen-verbaal maar zullen zij eisen dat alle stukken volledig worden voorgelezen. Ook bij civiele zaken zullen advocaten niet langer volstaan met het uitwisselen van stukken maar om het voorlezen ervan vragen. Volgens de advocaten is de gemiddelde uurvergoeding die een toegevoegde advocaat van de overheid ontvangt dertig gulden per uur. De Orde en de Vereniging voor sociale advokatuur Amsterdam vinden dat een verhoging van honderd procent nodig is.

Bremer verwacht dat de Amsterdamse acties ook landelijk zullen worden gevolgd. Commerciele advocaten - die alleen betalende clienten bijstaan - zullen volgens de deken ook deelnemen aan de acties. Bremer wijst erop dat de meeste advocaten een 'gemengde praktijk' hebben en dus allemaal gedupeerd worden door de lage vergoedingen voor zogeheten toevoegingszaken.