Zuid-Holland trekt smogfase 1 in, verwarring over nieuwetabellen

DEN HAAG, 8 mei - De provincie Zuid-Holland heeft vanmorgen om tien uur smogfase-1, die zondagavond werd afgekondigd, ingetrokken. Dat betekent dat het uurgemiddelde ozon in de lucht onder de grens van 180 microgram per kubieke meter is gezakt. Zuid-Holland was de enige provincie die de afgelopen dagen smogfase 1 - voorheen de zogeheten waarschuwingsfase - heeft ingesteld.

Ook in Zeeland werd de grens van 180 microgram de afgelopen dagen geruime tijd overschreden, maar het provinciebestuur vond het niet wenselijk daaraan ruchtbaarheid te geven door smogfase-1 af te kondigen. 'Het was weekeinde en verwacht werd dat het weer zou veranderen', aldus een woordvoerder. In Noord-Holland is afgelopen zondag bij een meetpunt in Amsterdam gedurende een uur de norm overschreden, maar ook dat heeft niet tot het afkondigen van de smogfase geleid.

Ondertussen heerst er grote verwarring over de te hanteren tabellen. Op 23 april hebben de commissarissen van de koningin en de ministers van VROM en binnenlandse zaken overeenstemming bereikt over een nieuwe norm. In dit nieuwe systeem zijn de termen 'waarschuwingsfase' en 'alarmfase' vervangen door 'smogfase 1' en 'smogfase 2'. Daarnaast is in het nieuwe systeem de hoeveelheid 'oxydant' (ozon in combinatie met stikstofdioxyde) niet langer criterium, maar telt louter de hoeveelheid ozon.

Zo was er in het oude systeem sprake van de 'waarschuwingsfase' als er meer dan 150 microgram oxydant per kubieke meter lucht werd gemeten. In het nieuwe systeem geldt smogfase 1 als er meer dan 180 microgram ozon in een kubieke meter lucht zit en fase 2 bij meer dan 240 microgram. Bij meer dan 360 microgram treedt smogfase-3 in.

Door het gelijktijdig toepassen van beide normen is er grote verwarring ontstaan. Zuid-Holland bleek bijvoorbeeld fase 1 af te kondigen op grond van het oude criterium van 150 microgram oxydant. Vanmiddag zou commissaris der koningin Patijn met milieugedeputeerde Van der Vlist en enkele ambtenaren overleggen om aan de onduidelijkheden een eind te maken.

Volgens verschillende gezondheidsdeskundigen is het vooral ozon dat een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en is stikstofdioxyde in dit verband nauwelijks relevant. De provincies Zuid- Holland, Utrecht en Noord-Holland hanteren sinds 23 april formeel de nieuwe norm, wat niet wegneemt dat de verwarring ook in deze provincies bleef bestaan.

Doorgaans kondigen de provincies pas in fase 2 'maatregelen' af, zoals het advies aan joggers om het rustig aan te doen en aan carapatienten (lijders aan astma en bronchitis) om zo veel mogelijk binnen te blijven. Een woordvoerder van de Astma-patientenvereniging verklaart dat astmapatienten de huidige luchtvervuiling 'vaak nauwelijks bewust merken': 'Ze zijn zozeer gewend aan de wisselende luchtkwaliteit, dat ze vaak gedachteloos een snuifje van hun medicijn extra nemen als er sprake is van stijgende smogvervuiling. Toch is een toename van het ozongehalte in de lucht in het algemeen voor astmapatienten een probleem'.