Toonder Studio's

In tegenstelling tot wat Toonder Studio's in februari heeft gemeld, heeft haar nettowinst over 1989 niet fl.250.000 bedragen maar fl.107.300. Over 1988 bedroeg de winst fl.211.000. De omzet steeg van fl.7,42 miljoen tot fl.14 miljoen.

Op grond van de toen bekende gegevens meende de directie in februari een vordering in de jaarrekening 1989 als volwaardig te kunnen waarderen. In verband met onlangs gerezen problemen heeft zij na overleg met de accountant besloten tot volledige afwaardering van deze vordering. Dat leidde tot verlaging van het winstcijfer.