'Strijdkrachten VS kunnen 25 procent kleiner'

WASHINGTON, 8 mei - De hoogste Amerikaanse militaire functionaris, generaal Colin Powell, heeft aangedrongen op een grondig onderzoek naar de omvang van de strijdkrachten van de VS. Dit zou volgens hem kunnen resulteren in een vermindering van de defensie-begroting met 20 tot 25 procent. Powell, voorzitter van de verenigde chefs van staven van de strijdkrachten, deed zijn uitlatingen in een vraaggesprek met het Amerikaanse dagblad The Washington Post, dat gisteren werd gepubliceerd.

Powell zei op zichzelf niet tegen bezuinigingen op defensie te zijn, die volgens hem voor een deel stammen uit de periode dat de Verenigde Staten de dreiging van de Sovjet-Unie gedurende vele jaren zagen 'door filters van het rijk van het kwaad'.

Generaal Powell stelde dat daarom thans elk wapensysteem, elke basis en iedere militaire doctrine opnieuw onder de loep moet worden genomen. Zo'n onderzoek zou er toe kunnen leiden dat de strijdkrachten de komende vier tot vijf jaar worden teruggebracht tot driekwart van hun huidige omvang. Een voordeel van zo'n onderzoek zou ook zijn, zo stelde Powell, dat hierdoor het Congres, dat wellicht zou voelen voor nog drastischer bezuinigingen, de wind uit de zeilen kan worden genomen.

Eerder heeft ook de regering-Bush, in het bijzonder minister van defensie Dick Cheney, al toegezegd dat veel wapenprojecten opnieuw bekeken zullen worden en dat er de komende jaren voor miljarden uit de defensie-begroting geschrapt zal worden.