Stemmen ronselen: Rucphen in cassatie

RUCPHEN, 8 mei - De Hoge Raad moet uitmaken of justitie bij verdenking van het ronselen van stemmen bij verkiezingen, oproepingskaarten met volmachten in beslag mag nemen. Burgemeester W. Du Chatinier van de Westbrabantse gemeente Rucphen is in cassatie gegaan tegen deze beslissing van de Bredase rechtbank. Justitie onderzoekt of er stemmen zijn geronseld in de gemeente Rucphen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Een derde van de stemmen bleek daar door gevolmachtigden te zijn uitgebracht, veel meer dan in andere plaatsen. Er zijn sterke aanwijzingen dat hier in een aantal gevallen voor betaald is. Justitie heeft daarom vorige maand circa 3.500 oproepingskaarten waarop een volmacht was afgegeven in beslag laten nemen. De burgemeester van Rucphen vindt dat justitie in strijd met de grondwet heeft gehandeld.