Scholen werpen dam op tegen 'witte vlucht'

ROTTERDAM, 8 mei - Wat kan een basisschool doen aan de 'witte vlucht', het verschijnsel dat Nederlandse ouders hun kinderen niet meer naar scholen sturen waar naar hun smaak te veel buitenlandse kinderen op zitten, of hen daar zelfs vanaf halen? Heel wat, volgens de gisteren begonnen campagne 'Basisschool kiezen? Kijk eens in de buurt'. Een 'zwarte school' die weer aantrekkelijk wil worden voor 'witte ouders' zou een peuterspeelzaal of kinderopvang in het gebouw kunnen opnemen of buiten schooltijd muzieklessen of sportactiviteiten kunnen organiseren, de schoolbibliotheek openstellen voor de buurt, een leuke speelplaats inrichten en nog veel meer.

De samenleving zal er niet door veranderen, maar de meeste vooroordelen over zwarte scholen zullen worden weggenomen als Nederlanders zo kennismaken met 'de school in de buurt'. De campagne is een initiatief van de vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, het Nederlands Centrum Buitenlanders en het ministerie van onderwijs. Met posters, een videoband, een hoorspel, brochures en een boekje met praktische tips voor schoolteams willen zij de groei van het aantal zwarte scholen tegengaan. Het materiaal is met name gericht op wijken die nog niet helemaal 'zwart' zijn, en waar door voorlichting op de peuterspeelzaal en in het buurthuis het gemengde karakter ook op de basisschool gehandhaafd kan blijven.

Vooral in de Randstad neemt het aantal zwarte scholen voortdurend toe. Het geboortecijfer onder Nederlanders daalt, zodat in 'zwarte' wijken het aantal buitenlandse leerlingen zowel absoluut als relatief stijgt. Tegelijk blijken steeds vaker vooroordelen de keuze van ouders voor een basisschool te bepalen. De docenten hebben 'natuurlijk hun handen vol aan de buitenlandse kinderen' en het extra geld van het ministerie 'komt toch alleen de Turken en Marokkanen ten goede', is de teneur.

Door de vrijheid van schoolkeuze kan de overheid hooguit proberen duidelijk te maken dat dit soort argumenten onderwijskundig onjuist is. Ook stelt het ministerie de laatste jaren geld beschikbaar om scholen in oude wijken een opknapbeurt te geven. In onder meer de Verenigde Staten en Zweden worden ouders verplicht hun kinderen naar school te sturen in bepaalde wijken. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) zei gisteren te hopen 'dat het in Nederland zover niet hoeft te komen'.