Raad Zwolle verzekert voorbestaan van PEC

ZWOLLE, 8 mei - Het voortbestaan van betaald voetbalvereniging PEC Zwolle is de komende twee seizoenen verzekerd. De Zwolse gemeenteraad gaf gisteravond na ruim drie uur met 21 stemmen voor en zestien tegen zijn fiat aan een voorstel van het college van b en w waarin de gemeente de club op korte termijn een achtergestelde renteloze lening van 300.000 gulden verstrekt. Tevens staat de gemeente tot eind juli 1992 borg voor nog eens 900.000 gulden en neemt de gemeente het stadion over voor een bedrag van tweeeneenhalf miljoen.

Daarmee is de raad teruggekomen op een besluit van drie jaar geleden, toen PEC te horen kreeg dat met ingang van 1 augustus 1992 geen gemeentelijke subsidie meer zou worden gegeven.

Het besluit maakt een crediteuren-akkoord, dat het faillisement waarin de club sinds 21 maart verkeert moet opheffen, financieel mogelijk. Credit Lyonnais Bank Nederland vroeg destijds het faillisement aan, omdat het een vordering van bijna zeven ton op de Zwolse club had. Voor curator Jan Westmaas was 7 mei de limiet om een akkoord met de crediteuren over de schuldensanering te bereiken.

PEC-voorzitter Gaston Sporre zei ervan overtuigd te zijn dat de crediteuren nu binnen enkele dagen akkoord gaan. De raad heeft de grootste barriere voor hen weggenomen. Volgens Sporre zal PEC nu de sanering rond is het merendeel van de bijna negentig schuldeisers een bedrag kunnen garanderen dat tussen de zeventig en de negentig procent van de vordering ligt. De grootste schuldeiser, de voormalige clubeigenaar Marten Eibrink, neemt genoegen met tien procent van de ruim viereneenhalf miljoen gulden die PEC hem schuldig is.

De raad ging tevens akkoord met de koop van het stadion aan de Ceintuurbaan, dat de gemeente drie jaar geleden voor het symbolische bedrag van een gulden overdoen aan Eibrink Zwolle Promotion (EZP). De waarde van het stadion is bepaald op tweeeneenhalf miljoen gulden.

Wethouder drs. H. Dijkstra van sportzaken legde er de nadruk op dat de vereniging in de toekomst af moet van de 'monopoliekar', die door een crediteur wordt getrokken. 'We moeten in de toekomst toewerken naar een echte democratische vereniging met een heldere bestuurlijke structuur.'

Door middel van een zogenoemd referendum wil de gemeente medio 1992 vaststellen in hoeverre het bedrijfsleven en het publiek de club, die een nieuwe naam krijgt, steunt. De uitkomst is bepalend voor het besluit de subsidie dan voort zetten.