Proefschrift: Tv voor kinderen niet oppervlakkig

LEIDEN, 8 mei - In tegenstelling tot hun Amerikaanse leeftijdgenoten zien Nederlandse kinderen de televisie niet als een medium dat gemakkelijker is dan het gedrukte woord. Uit een onderzoek aan de Rijksuniversiteit in Leiden is gebleken dat kinderen zich tijdens het televisie kijken zelfs meer inspannen dan tijdens het lezen. Drs. J. Beentjes, die donderdag op zijn proefschrift over tv-kijken en lezen hoopt te promoveren, liet kinderen van tien tot twaalf jaar opstellen maken over tv-programma's en verhalen die ze zelf hadden gelezen. Hij liet ze enkele weken later tevens navertellen wat ze hadden gezien en gelezen. De kinderen konden tv-verhalen vollediger en met minder fouten navertellen dan de gedrukte verhalen, maar kinderen die een verhaal hadden gelezen bleken zich duidelijker uit te drukken. De resultaten van het onderzoek zijn volgens Beentjes in strijd met de algemene opvatting dat kinderen de informatie die ze via de televisie krijgen aangeboden, slechts oppervlakkig verwerken.