Personeel bejaardenoorden stelt ultimatum

ROTTERDAM, 8 mei - Personeel van bejaardenhuizen gaat actie voeren als aanstaande maandagmiddag, 14 mei, geen overeenstemming is bereikt over een CAO voor de bejaardenhuizen. De FNV-bond AbvaKabo en de CNV-bond CFO stelden dit ultimatum gisteren, na het vastlopen van de CAO-onderhandelingen met de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden (VNB). De door de werkgevers geboden loonruimte van 2,37 procent is voor de bonden 'volstrekt onaanvaardbaar'. CFO en AbvaKabo houden vast aan een eis van 6 procent, waarvan 2 procent moet worden aangewend voor verlichting van de werkdruk (meer personeel) en verbetering van secundaire arbeidsvoorwaarden. Als voorbeelden van dit laatste noemt CFO-onderhandelaar A. W. Hokken verhoging van de onregelmatigheidstoeslag, uitbreiding van de nachtbezetting en faciliteiten voor ouderschapsverlof en kinderopvang. Verbetering van de kinderopvang en dergelijke, naast loonsverhoging, is volgens de bonden noodzakelijk om het nijpende personeelstekort in deze sector, met zijn vele vrouwelijke werknemers, te verkleinen.

De acties zullen vooral de vorm hebben van werkonderbrekingen en zondagsdiensten. 'De bewoners zullen waarschijnlijk wel iets merken van de acties maar de zorg mag natuurlijk niet in gevaar komen', aldus Hokken. Noord en Zuid-Holland, waar de werkdruk en de actiebereidheid het grootst zijn, zullen het spits afbijten, maar ook in bejaardenhuizen elders worden actiecomite's gevormd.

De werkgevers staan op het standpunt dat ze geen nieuw voorstel kunnen doen zolang de besprekingen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over blijvende financiering van een nieuwe functiewaardering - ingevoerd per 1 januari - nog gaande zijn. Tot dusver zijn volgens de VNB de financiele gevolgen hiervan maar tot 1993 gedekt. Ook de financiele ruimte voor arbeidsvoorwaarden is volgens de werkgevers nog niet vastgesteld. Zolang het overheidsstandpunt over deze twee zaken nog niet duidelijk is vindt de VNB het 'prematuur' te overleggen over een nieuwe CAO. Voor de VNB staat al wel vast dat de eis van 6 procent van de vakbonden hoe dan ook niet volledig kan worden ingewilligd.