Paus waarschuwt voor sekten

VERACRUZ, 8 mei - Paus Johannes Paulus II heeft gisteren tijdens een toespraak tot gelovigen in de Mexicaanse havenstad Veracruz gewaarschuwd tegen de snelle opkomst van de fundamentalistisch-christelijke sekten in Latijns Amerika. De sekten, zo waarschuwde de kerkvorst, 'zaaien tegenstellingen en verwarring; zij moeten worden afgeremd'. Het was de tweede keer in twee dagen tijd dat de paus de Mexicaanse katholieken waarschuwde voor 'het gevaar' van de protestantse sekten, die vrijwel alle afkomstig zijn uit de Verenigde Staten. Eerder hield hij bewoners van een sloppenwijk in Mexico-Stad voor, dat de geestelijke leiders van deze sekten 'valse herders' zijn 'die proberen u van uw werkelijke kudde weg te lokken'.

(Reuter) Een onzer redacteuren voegt hier aan toe: Desnelle opkomst van de uiterst rechtse christen-fundamentalisten in Latijns Amerika baart de in dit gebied traditioneel sterke rooms-katholieke kerk grote zorgen. Eind vorig jaar liet de paus Latijns-Amerikaanse bisschoppen naar Rome komen voor een speciale conferentie over dit verschijnsel.

De protestantse evangelisten maken gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals televisie en weten veelal gelovigen tot hun sekte te bekeren met financiele middelen. In tegenstelling tot de rooms-katholieke kerk in Latijns Amerika hebben de sekten de beschikking over vrijwel ongelimiteerde fondsen. In een groot aantal Latijns-Amerikaanse (hoofd)steden verrijzen in ijltempo nieuwe kerkgebouwen waar de sekten bijeenkomen. Veelal is de toezegging van een gratis maaltijd goed voor een grote opkomst tijdens gebedsdiensten.

De sekten zetten zich fel af tegen de zogenoemde 'basiskerk', waarin rk-priesters de zijde van de armen kiezen tegen onderdrukking en geweld. Sommige bisschoppen menen dat de sekten door de VS worden gebruikt om de invloed van de rk-kerk in Latijns Amerika terug te dringen.