Ook werkweek van 35 uur voor Duitse grafici

BONN, 8 mei - Naar het voorbeeld van de metaalsector hebben nu ook de 226.000 werknemers in de Westduitse grafische industrie een nieuwe meerjarige CAO waarin de 35-urige werkweek is overeengekomen.

Gisteravond hebben werkgevers en de vakbond IG Druck und Papier in Munchen een bemiddelingsvoorstel aanvaard van Heinrich Reiter, president van het Westduitse gerechtshof voor arbeidszaken en bemiddelaar in de CAO-onderhandelingen. De CAO voorziet in invoering van de 35-urige werkweek (voorshands voor drie jaar) per 1 april 1995. Per 1 april 1990 gaan de lonen voor twaalf maanden met 6,8 procent omhoog (metaal-CAO: 6). Partijen hebben verheugd gereageerd. De grafische werkgevers onderstreepten - net als hun collega's vorige week in de metaalindustrie - dat zij vooral blij zijn dat het accent voor de korte termijn op loonsverhoging ligt en niet op de werktijdverkorting. Het akkoord kon niet meer verhinderen dat wegens ook gisteren nog gevoerde vakbondsacties vandaag 28 Westduitse (regionale) dag- en nieuwsbladen niet zijn verschenen. Voor journalisten, wier bond liever meer geld dan meer vrije tijd heeft, en administratief personeel van uitgeverijen is nog geen akkoord bereikt.

Beide grote CAO's voorzien ook in flexibilisering van de arbeidstijd zodat 18 procent van de werknemers (was 14) ook langer dan 35 uur kan werken per week, op vrijwilige basis. Dit biedt de gelegenheid om, tegen extra beloning of meer vrije tijd, gespecialiseerde vakkrachten in de produktiesector langer te laten werken en de werktijdverkorting vooral voor adminstratief personeel te laten gelden. Deze hard bevochten uitzondering, die de werkgevers wilden in verband met hun volle orderportefeuilles en het tekort aan geschoolde vaklui in de Bondsrepubliek, is hier en daar in de vakbondswereld op kritiek gestuit. In het CAO-gebied Hessen bijvoorbeeld heeft de metaalvakbond deze uitzondering niet willen aanvaarden. Ook in Hamburg, Sleeswijk-Holstein en het noordelijk deel van Nedersaksen gaat het die kant op.

Bij de Westduitse post en telefoon wordt ook vandaag op allerlei plaatsen weer op vrij grote schaal actie gevoerd (door meer dan 10.000 mensen) om de rusttijd per uur van zes tot tien minuten uitgebreid te krijgen (de werkgevers willen juist een beperking tot vijf minuten). Zowel de postbestelling als bepaalde diensten van de telefoondienst worden in sommige delen niet, of maar beperkt, uitgevoerd.

    • J. M. Bik