Nijpels: Ginjaar mede schuldig aan malaise

DEN HAAG, 8 mei - Oud VVD-fractievoorzitter Nijpels heeft gisteren felle kritiek geleverd op partijvoorzitter Ginjaar en de fractievoorzitter van de liberalen in de Eerste Kamer, Luteijn. Volgens hem zijn Ginjaar en Luteijn net zo verantwoordelijk voor de gang van zaken in de VVD als de vorige week onder druk van het hoofdbestuur vertrokken fractievoorzitter van de Tweede Kamer, J. Voorhoeve.

Nijpels is vorige maand tot burgemeester van Breda benoemd. Hij heeft vandaag met een receptie afscheid nemen van de Tweede Kamer. In een vraaggesprek met de NOS-radio gaf de oud-partijleider gisteravond in bedekte termen te kennen dat ook Ginjaar en Luteijn hadden moeten opstappen. 'Er zijn drie man de afgelopen vier jaar de baas geweest en dan gaat het niet aan om de schuld in de schoenen van een van de drie te schuiven', aldus Nijpels. Hij noemde het 'onrechtvaardig' dat Voorhoeve nu alle schuld krijgt. Nijpels: 'Natuurlijk, de fractievoorzitter bepaalt in belangrijke mate het beeld van de partij dus ook van de VVD naar buiten. Maar de heer Luteijn en de heer Ginjaar hebben beide ook een heel belangrijke rol gespeeld, zelfs een zeer prominente rol toen het ging om de val van het kabinet en het opstellen van de kandidatenlijst. ' Nijpels heeft Ginjaar eerder al eens verweten dat hij niet heeft ingegrepen toen vorig jaar zomer in de VVD een discussie woedde rond zijn persoon en die van mevrouw Smit-Kroes. De nieuwe voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, oud-minister van defensie F. Bolkestein, heeft gisteren in Heerenveen voor het eerst in zijn nieuwe functie in het openbaar een VVD-afdeling toegesproken. Hij nam het in zijn toespraak opnieuw op voor het hoofdbestuur van de partij dat Voorhoeve twee weken geleden te verstaan heeft gegeven dat hij beter kon vertrekken. 'Het hoofdbestuur heeft het recht en de plicht om signalen binnen de partij door te geven aan de fractievoorzitter, ' zei Bolkestein. Volgens hem heeft zijn voorganger Voorhoeve zelf het besluit genomen om af te treden. Hij noemde dat besluit moedig, wijs en moeilijk. 'Was ik in zijn positie geweest, dan had ik hetzelfde gedaan', aldus Bolkestein. Tijdens de vergadering in Heerenveen bleek dat nogal wat leden bezwaar hadden tegen het optreden van het hoofdbestuur.

Bolkestein is bereid fractievoorzitter te blijven, 'op zijn minst tot de volgende verkiezingen'.

Hij is 'in principe' bereid de functie van lijsttrekker bij de volgende verkiezingen op zich te nemen. Hij sprak zijn waardering uit voor het werk dat de Friese commissaris van de koningin Wiegel voor de partij heeft gedaan. 'Wiegel heeft de VVD gemaakt tot een succesvolle volkspartij. Hoe meer hij voor de VVD kan doen des te beter dat is', aldus Bolkestein.