Nederland wijst Sovjet-aanbod voor eenwording Duitslandaf

BRUSSEL, 8 mei - Een staatkundige regeling voor de eenwording van Duitsland kan volgens Nederland niet worden losgekoppeld van een militaire regeling, zoals de Sovjet-Unie heeft voorgesteld.

Dat maakte minister Van den Broek gisteren kenbaar in Brussel na afloop van een vergadering van de raad van ministers van buitenlands zaken van de EG. Volgens Van den Broek moet de positie van het verenigde Duitsland vast staan om te kunnen beslissen over de toekomstige veiligheidsstructuren in Europa. Van den Broek wil dat de NAVO de consequenties van het laatste Sovjet-voorstel, dat algemeen is aangeduid als een 'concessie', analyseert.

Dat zou moeten gebeuren voor de volgende bijeenkomst van de vier overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog, de Bondsrepubliek en de DDR over de eenwording van Duitsland (het zogenoemde twee-plus-vier-overleg). Aanvankelijk stond de Sovjet-Unie op het standpunt dat de staatkundige eenwording van Duitsland niet zou kunnen plaatshebben zonder een regeling van de militaire aspecten. De Sovjet-Unie kantte zich onder meer tegen een lidmaatschap van de NAVO van een verenigd Duitsland.

Tijdens het eerste twee-plus-vier-overleg afgelopen weekeinde liet Sovjet-minister van buitenlandse zaken Sjevardnadze weten dat de Sovjet-Unie het proces van eenwording niet wenste te frustreren en bereid is aanzienlijk langere tijd uit te trekken voor een militaire regeling. Met meer zicht op de uitkomsten van het ontwapeningsoverleg in Wenen en de discussies over een toekomstige NAVO-strategie en mogelijk ook veiligheidsafspraken in het kader van de CVSE, zou een militaire regeling voor Duitsland volgens Sjevardnadze eenvoudiger kunnen worden.

Van den Broek zei gisteren te vrezen dat uitstel van een militaire regeling het risico inhoudt dat het Westen geconfronteerd wordt met een situatie 'waarbij het eengeworden Duitsland alsnog, zij het ongewild, van twee bondgenootschappen lid zou zijn'.

De consequentie zou volgens Van den Broek zijn dat 'een realistische invulling' van het ontwapeningsoverleg in Wenen moeilijk wordt. 'Daarnaast zou ook de bespreking binnen de NAVO van toekomstige strategie, herstructurering van de NAVO-krijgsmacht, maar ook van de wapenarsenalen aanzienlijk gecompliceerder worden als men niet zou weten waarmee men ten aanzien van Duitsland precies te rekenen had.'

Pag.3: Vervolg Pag.5: Moskou wil tijd winnen