NCM: nog geld tegoed van Moskou

ROTTERDAM, 8 mei - De Russen staan voor ten minste vijftig miljoen gulden bij een vijftal Nederlandse bedrijven in het krijt. Dit heeft de woordvoerster van de Nederlandsche Crediet Verzekeringsmaatschappij (NCM) vanochtend meegedeeld.

De NCM constateert dat er sinds kort vertraging optreedt in de betalingen die de Sovjet-Unie moet doen aan Nederlandse bedrijven. In vijf door de NCM verzekerde gevallen is de betalingstermijn al verstreken zonder dat de Russen met geld over de brug zijn gekomen. De Sovjet-Unie gold tot voor kort als een van de allerbeste debiteuren ter wereld die immer stipt op tijd haar schulden afloste.

Volgens de NCM komt de Sovjet-Unie de laatste maanden haar betalingsverplichtingen niet meer zo goed na omdat de Russen enerzijds 'kooplustiger' zijn geworden terwijl ze anderzijds nog steeds met deviezentekorten kampen. Sovjet-deskundige drs. H. G. van Buren (van het handelshuis Peja) zegt dat er sinds enkele maanden weliswaar vertragingen in de betalingen optreden, maar dat de Russen tot nog toe vrijwel altijd hebben afgelost. 'Ze betalen te laat, maar ze betalen wel.' De NCM heeft vorig jaar op de Sovjet-Unie bijna een miljard gulden verzekerd, het dubbele van de 485 miljoen in 1988. Van Buren: 'Vroeger hoefde je je niet eens te verzekeren, want de Russische staat had een onberispelijk blazoen. Nu kun je dat niet langer volhouden. Ik ken bedrijven die zich vroeger niet, maar nu wel laten verzekeren (...) faillissementen gaan een rol spelen. Vroeger was dat niet zo.'

Wel constateert Van Buren dat betalingsvertragingen van hoogstens enkele weken 'enorme schadeposten' kunnen vormen, zeker als het gaat om miljoenen guldens.

De NCM is niet de enige kredietverzekeraar die gewag maakt van betalingsproblemen bij de Russen. Het Westduitse bedrijfsleven zou bijvoorbeeld 500 miljoen D-mark tegoed hebben van de Russen. En enkele Australische en Nieuw-Zeelandse wolhandelaren hebben hun export naar de Sovjet-Unie al bevroren totdat betalingen volgen voor al uitgevoerde exportorders ter waarde van 75 miljoen dollar, zo werd gisteren bekend.