Kernbedrijf ACF vormt onderpand voor lening ABN

AMSTERDAM, 8 mei - De ABN Bank heeft de belangrijkste werkmaatschappijen van het farmaceutische concern ACF, waaronder de groothandel Brocacef, als onderpand verkregen voor een leningfaciliteit van 200 miljoen gulden. Het eigen vermogen van ACF is teruggelopen tot 20 miljoen gulden eind vorig jaar.

Dit heeft ACF gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers bekendgemaakt.

Tevens werd bekend dat ACF het afgelopen jaar een verlies heeft geleden van 14 miljoen gulden. ACF verkeert door de krediet-lijn van de ABN niet in directe geldproblemen, aldus de directie. Daarbij werd tevens gewezen op het garantievermogen van 186 miljoen gulden (eigen vermogen plus ondermeer achtergestelde leningen) dat 28 procent van het balanstotaal uitmaakt. Verkoop van de onderneming is volgens de directie niet aan de orde. Dit jaar verwacht ACF weer een winst van 14 miljoen gulden, evenveel als in 1988 werd behaald. Naar aanleiding van de resultaten van het afgelopen jaar treedt C. J. P. van Westreenen uit de raad van commissarissen waar hij voorzitter was. Ook commissaris N. H. de Roo verlaat de raad. Voormalig bestuursvoorzitter mr. W. Koerten treedt terug uit de raad van bestuur. Hij blijft tot eind 1992 als adviseur aan de onderneming verbonden.

Het verlies is het gevolg van de diversificatie-strategie van ACF die de afgelopen jaren is gevolgd, aldus Van Westreenen gisteren in een toelichting. ACF zal zich gaan concentreren op het kernbedrijf: de distributie en marketing van farmaceutische produkten. Deze aktiviteiten zijn vooral ondergebracht in Brocacef.

Deze onderneming kreeg ACF vorig jaar volledig in bezit, na de overneming van 50 procent van de aandelen van Gist-Brocades voor naar schatting 160 miljoen gulden. Dit bedrag werd afgeboekt van het vermogen, zodat hiervan nu slechts 20 miljoen gulden resteert. ACF heeft de afgelopen maanden een aantal belangen buiten de farmaciedistributie afgestoten. Met de verkoop van dochterbedrijven zullen de schulden aan de ABN bank worden afgelost. ACF wil met de verkopen halverwege dit jaar reeds 75 miljoen gulden van de schulden hebben afgelost. Van Westrenen wordt als voorzitter van de raad van commissarissen opgevolgd door mr. K. de Kluis, de bestuursvoozitter van het handelsbedrijf VRG. De nieuwe raad van bestuur van ACF bestaat uit P. M. Slagmulder als voorzitter en drs. A. P. Blom, beide directieleden van Brocacef.

ACF wil zijn zelfstandigheid bewaren, zo verklaarde gisteren Slagmulder, die daarvoor 'voldoende mogelijkheden aanwezig' acht. De onderneming wil door middel van winstinhouding en onderhandse plaatsing van nieuwe aandelen zijn vemogenspositie versterken. Voor dit laatste zou bij 'buitenlandse collega-bedrijven' belangstelling bestaan. Het zou hierbij gaan om 'beperkte participaties'. Dergelijke deelnemingen moeten volgens Slagmulder deel uitmaken van de strategische samenwerking die ACF zoekt. Wil ACF groeien, dan is expansie in het buitenland noodzakelijk. Van overnemingen van andere bedrijven kan op dit moment geen sprake zijn, aldus Slagmulder.