Kamer wil beraad over resultaten Philips en DAF

DEN HAAG, 8 mei - Het Kamerlid D. Tommel (D66) wil op korte termijn een besloten beraad van de Kamercommissie voor economische zaken met minister Andriessen over de slechte bedrijfsresultaten bij Philips en DAF-Trucks. Volgens Tommel is zo'n 'puur informatief' overleg nodig, omdat de bedrijven 'gezichtsbepalend' voor de Nederlandse economie zijn. 'Bij Philips suddert het al jaren en DAF wordt nu plotseling met een aanzienlijk verlies geconfronteerd.'. Hij wijst op de ongeruste reacties die de resultaten op de beurs hebben gehad.

Tommel zegt nog helemaal niet aan steun voor een van de bedrijven te denken. 'Wel ligt er een samenhang met bijvoorbeeld de technologieprogramma's van Economische Zaken. En DAF leunt natuurlijk ook op militaire leveranties', aldus het Kamerlid.