Kamer wenst opheldering problemen bij belastingen

DEN HAAG, 8 mei - De PvdA- en de CDA-fractie in de Tweede Kamer willen opheldering over de problemen die zich zouden voordoen bij de Belastingdienst. Ze hebben staatssecretaris Van Amelsvoort hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld.

De Kamerleden Vermeend (PvdA) en Vreugdenhil (CDA) wijzen op het al eerder aan de Kamer toegezegde externe onderzoek over de reorganisatie van de Belastingdienst. Ze willen weten wanneer de resultaten van dit onderzoek aan de Kamer worden gemeld.

Volgens een woordvoerder van Financien staan de problemen bij de Belastingdienst, die zijn gesignaleerd in een dit weekeinde uitgelekte ambtelijke notitie, los van de reorganisatie. Volgens de notitie zijn de tekortkomingen op het terrein van automatisering, personeelsvoorziening en huisvesting zodanig dat de belastingopbrengsten de komende jaren onder de verwachtingen zullen blijven. Op het personeelsbudget zal tot 1994 een tekort ontstaan van 175 miljoen gulden. Voor automatisering is in dat jaar ruim 160 miljoen gulden meer nodig dan geraamd. De ambtelijke top van de Belastingdienst wil daarom vanaf 1991 enkele tientallen miljoenen meer reserveren voor aanpassing van verouderde computerprogramma's

Pag.9: Hoofdartikel