Hogere waterprijzen om verbruik af te remmen

DEN HAAG, 8 mei - Minister Alders (milieubeheer) overweegt de tarieven voor het drinkwater te laten oplopen naarmate het verbruik stijgt. De sterke toename van het watergebruik die wordt verwacht - de komende dertig jaar van 125 naar 180 liter per persoon per dag - is voor hem niet aanvaardbaar. Daarom werkt hij aan een actieprogramma drinkwaterbesparing dat over een jaar in werking moet treden. Dit blijkt uit de nota drinkwatervoorziening die de minister gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze nota, waarin de stand van zaken van de drinkwatervoorziening wordt beschreven, loopt vooruit op het Beleidsplan drink- en industriewatervoorziening dat eind volgend jaar klaar moet zijn.

De Stichting Natuur en Milieu vindt dat het drinkwaterbeleid van de minister een bijzonder 'laks karakter' vertoont. Zij vreest dat de verdroging van Nederland nog veel ernstiger vormen zal aannemen. Op het ogenblik is al bijna driekwart gedeelte van de Nederlandse natuur- en bosgebieden getroffen door ernstige verdroging.

Waterbesparing in de huishoudens en de industrie is volgens Alders bittere noodzaak. Op den duur wil hij het watergebruik niet alleen duurder maken maar ook hergebruik van water binnen woningen stimuleren. Ook denkt hij aan subsidies op zuinige apparaten. Het besparingsbeleid, vooral in de huishoudelijke sfeer, zoals Alders dat voorstaat, mag naar zijn zeggen niet leiden tot een verschuiving van problemen, bijvoorbeeld door meer gebruik van milieuschadelijke schoonmaakmiddelen. De 1.190 miljoen kubieke meter leidingwater die in 1987 door 60 bedrijven werden geleverd, bestond voor 65 procent uit grondwater en voor 35 procent uit gefilterd rivierwater. Meer dan de helft (55 procent) van het water werd in huishoudens gebruikt. Volgens de minister staat de kwaliteit van het drinkwater nog steeds op een zeer hoog niveau maar wordt de grondwaterwinning bedreigd door vermesting, verzuring en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Zo blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiene (RIVM) dat in landbouwgebieden de toegestane norm voor pesticiden in drinkwater soms met een factor 100 tot 1.000 wordt overschreden. Ook voor de kwaliteit van het rivierwater, vooral dat uit de Maas, ziet Alders weinig reden tot optimisme. Lange tijd gold de Maas als schoner dan de Rijn, maar dat wordt snel minder. De milieuminister pleit daarom voor de instelling van een Frans-Belgisch-Nederlandse Maascommissie. Bovendien betwijfelt Alders of de internationale afspraken over de schoonmaak van de Rijn wel voldoende zijn om de drinkwatervoorziening uit deze rivier te garanderen.