De Vries wil eind aan illegale seizoenarbeid

DEN HAAG, 8 mei - Minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid wil een eind maken aan de stroom van duizenden illegale seizoenarbeiders in de agrarische sector, door de arbeidsbureaus zeer intensief te laten helpen bij het zoeken van arbeidskrachten uit Nederland of andere EG-landen. Werknemers die niet uit de EG afkomstig zijn, krijgen geen werkvergunning meer.

Dit staat in de zogenoemde 'bollenregeling', die vandaag aan de Tweede Kamer is gezonden. Vooral veel Polen komen ieder jaar illegaal naar Nederland om bollen te pellen. Volgens de bollenregeling zullen arbeidsbureaus 'alles in het werk moeten stellen' om geschikt personeel te vinden. De werkgever moet het arbeidsbureau wel uiterlijk 13 weken voordat het seizoen begint, hebben ingeschakeld. Alleen als het arbeidsbureau niet genoeg mensen kan vinden, mag ook buiten de EG personeel worden geworven. De minister waarschuwt dat de werkgevers ook zelf hun best moeten doen om personeel aan te trekken. Tot nu toe is de animo onder Nederlandse werklozen om in de kwekerijen te werken, buitengewoon klein. Volgens De Vries kan het noodzakelijk zijn hogere lonen te betalen, en voor betere arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen te zorgen.