De Bussy Ellerman

Het grafische bedrijf De Bussy Ellerman heeft vorig jaar een winst van fl.3,5 miljoen geboekt, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 1988. Hierin is begrepen een buitengewone bate van fl.1,7 miljoen. Het bedrijfsresultaat voor belastingen kwam uit op fl.2,8 miljoen, het dubbele van de fl.1,4 miljoen in 1988. De Bussy Ellerman denkt in 1990 minimaal eenzelfde bedrijfsresultaat te kunnen behalen.

Over 1989 steeg de omzet met zestien procent tot fl.69,1 miljoen. Alle activiteiten droegen volgens de onderneming evenzeer bij aan de winst en het bedrijfsresultaat.