Chemische industrie behaalt recordomzet

ROTTERDAM, 8 mei - De Nederlandse chemische industrie heeft vorig jaar een recordomzet behaald van 47,5 miljard gulden, 3,3 miljard meer dan in 1988. De groei in het produktieniveau (4,5 procent) was even hoog als in 1988, zo heeft de Vereniging van de Nederlandse chemische industrie (VNCI) vanmorgen bekendgemaakt. Zij verwacht dat de produktiestijging dit jaar uitkomt op 3,5 tot 4 procent.

De omzet zal evenwel minder snel groeien dan in het voorbije jaar, omdat het prijsniveau maximaal gelijk zal blijven, aldus de VNCI. In 1989 stegen de prijzen nog met gemiddeld 4 procent.

Daarmee vertraagt de omzetgroei van de chemie verder. In 1988 bedroeg de stijging nog bijna 12 procent tegenover 1987, maar vorig jaar daalde het groeitempo tot 7,5 procent. De verwachtingen in de Nederlandse chemie zijn, aldus de VNCI, over het algemeen gunstig, maar een paar factoren zorgen voor onzekerheid. De belangrijkste daarvan zijn de groei van de loonkosten in Nederland, de veranderingen in Oost-Europa, de dreiging van hogere inflatie en een hoger internationaal rentepeil.

Van de in Nederland geproduceerde chemicalien werd voor 35,6 miljard gulden uitgevoerd, ongeveer driekwart van de totale produktie. De uitvoer als percentage van de produktie lag in 1988 anderhalf procent hoger.

De investeringen in de bedrijfstak klommen, aldus de VNCI, naar een recordhoogte van 4 miljard gulden. Dat komt neer op een investeringstoename met 17 procent tegenover vorig jaar bekendgemaakte cijfers over de investeringen in 1988. Uitgaand van gecorrigeerde CBS-gegevens zou de investeringsgroei zelfs 40 procent hebben bedragen.

De bezettingsgraad in de chemie lag op gemiddeld 89 procent - dat is hoog, zij het iets lager toch dan in 1988. De enige tak van de chemie die slecht presteerde was vorig jaar opnieuw de kunstmestsector, waarvan de afzet met 8 procent daalde. Andere sectoren realiseerden groeicijfers van 3 tot 8 procent. De werkgelegenheid in de chemie steeg met duizend arbeidsplaatsen tot 92.500. In een toelichting op het jaarverslag van de VNCI zei voorzitter ir. R. E. Selman vanochtend ervan overtuigd te zijn dat Nederland in Europa toonaangevend zal worden op het gebied van de recycling van kunststof, zoals nu al met papier en glas het geval is.