'Centrale Euro-bank volgens model DNB'

BRUSSEL, 8 mei - Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de Europese gemeenschap, en opsteller van een rapport over economische en monetaire unie, zou het liefst zien dat de op te richten Europese Centrale Bank, 'Eurofed', wordt georganiseerd volgens het model van de Nederlandsche Bank.

Delors liet dat gisteren blijken tijdens een besloten vergadering van de ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap. Volgens de Belgische minister van buitenlandse zaken, Mark Eyskens, had Delors gesuggereerd dat de Raad van Ministers bij een Eurofed volgens Nederlands model, het recht zou hebben aanbevelingen te doen over monetaire politiek.

In Nederland kan de minister van financien in een zeer uitzonderlijk geval op basis van artikel 26 van de Bankwet 'aanwijzingen' geven aan de directie van de Nederlandsche Bank over de te volgen monetaire politiek. Van dat recht is overigens nooit gebruik gemaakt. Nederlandse diplomaten in Brussel tonen zich dan ook zeer sceptisch over de kans dat zo'n Nederlands model zo maar op Europese basis zou kunnen worden overgezet.

Volgens Delors zouden aanbevelingen van de Ministerraad, als de Eurofed zou weigeren die uit te voeren, moeten worden voorgelegd aan het Europees Parlement.

Een woordvoerder van Delors zei vanmorgen dat Delors gisteren tijdens de besloten ministerraad geen voorkeur had uitgesproken maar alleen maar een aantal modellen van centrale banken had doorgesproken met de ministers.

Bij de beslissing over de vorm van een toekomstige Centrale Europese Bank staan verschillende modellen ter keus: enerzijds de Westduitse centrale bank, de Bundesbank, die een grote mate van onafhankelijkheid van de politieke autoriteiten bezit, en aan de andere kant de Franse centrale bank, die volledig ondergeschikt is aan de regering. Delors kondigde gisteren aan dat de Europese Commissie later deze maand haar voorstellen formeel zal indienen.