Belgen boos op d'Ancona na toespraak

ROTTERDAM, 8 mei - In Belgie is verontwaardiging ontstaan over de opvattingen van minister d'Ancona van WVC over culturele samenwerking tussen Belgie en Nederland. De minister stelt dat Nederland en Vlaanderen weliswaar een taalgemeenschap vormen, maar niet een cultuurgemeenschap. Nederlands-Vlaamse samenwerking is mogelijk, integratie niet, aldus d'Ancona in een toespraak, die vrijdag door een ambtenaar werd voorgelezen tijdens de opening van het 40ste Algemeen-Nederlands Congres in Brussel. Tot verbazing van de aanwezigen had de minister om prive-redenen verstek laten gaan op deze bijeenkomst. De Vlaamse cultuurminister Dewael noemt de 'zwakke inhoud' van d'Ancona's tekst verontrustend. Hij stelt dat men in Nederland moet afstappen van 'het zeer beperkend en pietluttig interpreteren' van het Taalunieverdrag, dat volgens hem een goed kader biedt voor culturele samenwerking. De staatssecretaris van het gewest Brussel, Vic Anciaux, heeft inmiddels premier Martens verzocht de Nederlandse ambassadeur uitleg te vragen over de 'onthutsende' toespraak van d'Ancona. Het ministerie van WVC wijst erop dat de minister slechts heeft gepleit voor behoud van een eigen culturele identiteit, iets waarvan men dacht dat ook Belgie voorstander is.