Zuidoost wil positieve actie jegens bedrijven

AMSTERDAM, 7 mei - Het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost wil bij aanbestedingen in de bouw een vorm van positieve actie voor allochtone werknemers invoeren. De deelraad wil bij het sluiten van contracten de voorkeur geven aan bedrijven die zich al inspannen meer allochtonen in dienst te nemen, of van plan zijn een dergelijk positieve-actiebeleid te voeren. Het deelraadbestuur schrijft in een notitie dat deze vrijblijvende inspanning 'meer een kwestie van moraal' is. Voor werken die meer dan 500.000 gulden kosten zou een positieve-actieplan moeten gelden. In het contract moet een beding worden opgenomen, waarbij partijen zich verplichten om zo veel mogelijk allochtonen in te schakelen. De Amsterdamse Kamer van Koophandel vindt dat de deelraad het beleid van het centrale stadsbestuur doorkruist.