Videobanden rellen Molukkers verzegeld

DEN HAAG, 7 mei - De video-opnamen die het commerciele televisiestation RTL-Veronique en het NOS-journaal maakten van de ongeregeldheden bij een demonstratie van Zuid-Molukkers op 25 april in Den Haag, worden in verzegelde bewaring bij de rechter-commissaris afgegeven totdat dat de Raadkamer van de Rechtbank heeft beslist over de rechtmatigheid van de inbeslagneming en het gebruik van de opnamen voor opsporingsdoeleinden.

Dit compromis werd vanochtend bereikt tijdens een kort geding dat RTL-Veronique en de NOS tegen de Staat hadden aangespannen tegen de inbeslagneming door de politie van de opnamen.

Advokaat S. de Wit betoogde dat justitie tot nu toe een onbelemmerde rechtsgang in dit soort gevallen frustreert door op het moment dat een omroep klaagt bij de rechter tegen inbeslagneming, de opnamen door justitie worden teruggeven. Ondertussen zijn de banden dan wel door justitie voor opsporingsactiviteiten gebruikt. Daarom, zo zei De Wit, moet nu de civiele rechter de rechtmatigheidsvraag beantwoorden. Daarop bood landsadvokaat E. J. Daalder aan de banden met de opnamen te verzegelen en de Raadkamer over de rechtmatigheid te laten oordelen. Tot die tijd kan justitie de banden niet gebruiken.

Hoofdredacteur R. Rensen toonde zich tevreden met deze gang van zaken. 'Nu wordt in ieder geval een afweging van belangen gemaakt en kan justitie niet op eigen houtje beslissen over de rechtmatigheid van het inbeslagnemen van het journalistieke materiaal.' Zuid-Molukkers hebben afgelopen week telefonisch bij Veronique de videobanden opgeeist om op te voorkomen dat Veronique de banden aan justitie zou afstaan. Veronique beschouwt dit telefoontje als een dreigement en een aantasting van het recht op vrije nieuwsgaring. De Raadkamer doet op 14 mei uitspraak.