Uitstel betaling vervoerbedrijf

AMSTERDAM, 7 mei - De Eerste Noordhollandse Autobus Onderneming (Enhabo), die diensten onderhoudt tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend, heeft surseance van betaling aangevraagd. De Enhabo kampt met een exploitatietekort van enkele miljoenen, dat zich manifesteerde na het afspringen van een fusie met de busmaatschappij NZH. Vooruitlopend op die fusie waren nieuwe bussen aangeschaft. Vandaag wordt een een reddingsplan aan de vakorganisaties en de ondernemingsraad voorgelegd. Het voorstel is ondermeer dat de ruim 180 chauffeurs een deel van hun inkomen, dat door omstandigheden zes procent hoger ligt dan van andere streekvervoerbedrijven, inleveren. De Enhabo is voor 80 % eigendom van de gemeente Amsterdam en voor 20 % van Zaanstad.