Ter Beek voorstander handhaven dienstplicht

DEN HAAG, 7 mei - Minister Ter Beek van Defensie wil de dienstplicht handhaven, een beroepsleger wijst hij af. In de Defensienota, die eind dit jaar moet uitkomen, zal Ter Beek aangeven hoe een kleinere, kwalitatief goede krijgsmacht eruit komt te zien.

Dat zei Ter Beek zaterdag voor de TROS-radio. Hij reageerde op suggesties van de defensiespecialist van het CDA in de Tweede Kamer, A. Frinking, dat Nederland op termijn geen dienstplichtigen nodig heeft. Die mening wordt niet door de gehele CDA-fractie gedeeld. Ook de Partij van de Arbeid verzet zich tegen een beroepsleger.

Ter Beek ziet als voordelen van de dienstplicht dat het 'de krijgsmacht in de huiskamer' brengt en een 'verfrissende invloed' heeft op de relatie tussen de krijgsmacht en de maatschappij. De minister wil voorkomen dat de begroting van Defensie zal worden uitgehold. Hij wil niet opdraaien voor de begrotingsperikelen van zijn collega-ministers. Ook in een veranderende veiligheidssituatie bijft volgens Ter Beek behoefte bestaan aan een doeltreffende defensie-organisatie.