Homoseksuele asielzoekers

AMSTERDAM, 7 mei - Homoseksualiteit en de onmogelijkheid om daarvoor in het eigen land uit te komen, wordt door de Nederlandse overheid onvoldoende erkend als reden voor asielzoekers om het eigen land te ontvluchten. Dat stelt de Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit COC in de brochure 'Homoseksualiteit en asiel'.

De vluchtgrond homoseksualiteit bestaat volgens de brochure slechts op papier; in de praktijk komt er nauwelijks iets van terecht. In de feitelijke uitvoering van het asielbeleid zou daarmee meer rekening moeten worden gehouden.