AbvaKabo zegt Belastingdienst de wacht aan

DEN HAAG, 7 mei - De dit weekeind aan het licht gekomen problemen bij de Belastingdienst kunnen volgens de AbvaKabo 'ernstige gevolgen' hebben voor het overleg met de topleiding van de Belastingdienst. 'Ik ben onthutst en geschokt', aldus vakbondsbestuurder H. van Hinsberg. Hij had de topleiding van de Belastingdienst tot nu toe steeds het voordeel van de twijfel gegund, ondanks geluiden uit de dienst over problemen bij de reorganisatie.

Van Hinsberg noemt het 'onacceptabel' als de werklast voor de werknemers toeneemt door de gesignaleerde problemen. 'Ik zal me dan met mijn leden moeten beraden.' CDA-Kamerlid Th. Vreugdenhil sluit niet uit dat er meer geld voor de fiscus op tafel moet komen om de belastinginkomsten voor de schatkist de komende jaren veilig te stellen.

Volgens een dit weekeinde uitgelekte interne notitie van topambtenaren van de Belastingdienst vertoont de fiscus dusdanige tekortkomingen op het gebied van automatisering, personeelsvoorziening en huisvesting dat tegenvallers in de belastinginkomsten zijn te verwachten. De Belastingdienst blijkt niet in staat de 'autonome' groei in werklast op te vangen.

Op het gebied van de automatisering loopt het tekort in 1994 op tot 160 miljoen gulden en het personeelsbudget zal dan een tekort van ruim 175 miljoen gulden vertonen.

Twee jaar geleden hadden de bonden voor de werknemers inkomens- en werkzekerheid bedongen met het oog op de grootscheepse reorganisatie bij de Belastingdienst. AbvaKabo-bestuurder Van Hinsberg vraagt zich af of het overleg hierover nog wel zinvol is, nu blijkt dat de middelen ontbreken om de dienst goed te laten draaien.

Enkele maanden geleden accepteerde de AbvaKabo nog een personeelsstop bij de fiscus in de veronderstelling dat hiermee geld kon worden vrijgemaakt voor andere belangrijke zaken. 'Nu blijkt dat het geld wordt gebruikt om gaten te dichten, waarvan wij niets wisten', aldus Van Hinsberg. Volgens hem moet de personeelsstop, die de aanvulling van het natuurlijk verloop in de personeelssterkte blokkeert, alsnog van tafel. Dat is volgens hem nodig omdat de reorganisatie van de Belastingdienst al voor extra werk zorgt. Van Hinsberg verwijt de topleiding van de Belastingdienst dat zij de problemen veel eerder had moeten signaleren. Zijn collega E. Beekman van de CFO is wat terughoudender in zijn reactie. Hij wil eerst het overleg tussen vakbondsvertegenwoordigers en ambtelijke leiding van de Belastingdienst afwachten, dat voor volgende week op het programma staat.

Het CDA-Kamerlid Vreugdenhil zegt 'verlegen' te zijn met de informatie uit de interne notitie uit de Belastingdienst. 'Ik had met name niet gedacht dat de automatisering zover zou achterlopen.'

Hij sluit niet uit dat er meer geld op tafel moet komen voor de fiscus om de belastinginkomsten veilig te stellen. Vreugdenhil: 'Je moet een kip met gouden eieren natuurlijk een goed hok geven.'

Hij wil overigens eerst de informatie nader bestuderen voor een definitief oordeel.