Wijkertunnel bestrijdt files in IJmondgebied

DEN HAAG, 5 mei - De Wijkertunnel die in de buurt van Beverwijk en Velsen/IJmuiden onder het Noordzeekanaal wordt gebouwd, dient ter ontlasting van de Velsertunnel. De capaciteit van deze in 1957 geopende tunnel bleek reeds spoedig tekort te schieten. De eerste plannen voor een tweede oeververbinding in het IJmondgebied dateren al uit de jaren zestig. De Velsertunnel is inmiddels uitgegroeid tot een van de beruchte verkeersknelpunten in de Randstad, met dagelijks files in de spitsuren.

De Wijkertunnel maakt onderdeel uit van de toekomstige A22. Deze rijksweg zal afbuigen van de bestaande rijksweg 9, de verbinding tussen de kop van Noord-Holland en Amsterdam die door de Velsertunnel gaat. De A22 wordt een oostelijke aftakking van de A9, ter hoogte van het gedeelte tussen Beverwijk en Santpoort. De Wijkertunnel komt ongeveer 1300 meter ten oosten van de Velsertunnel te liggen.

De A22, inclusief de Wijkertunnel, wordt als autosnelweg met 2x2 rijstroken aangelegd en de A9 krijgt, daar waar hij in het noordelijk gedeelte samenkomt met de A22 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Het gedeelte van de A9 ten noorden van het Noordzeekanaal wordt bovendien in oostelijke richting verlegd.

Met de aanleg van zandbanen en andere voorbereidende werkzaamheden is Rijkswaterstaat vorig jaar juli begonnen. In totaal is twee miljoen kubieke meter zand nodig, dat uit de Noordzee wordt gewonnen. Enkele wegen voor plaatselijk verkeer worden omgelegd. Zij zullen door middel van viaducten of tunneltjes de A9 en de A22 kruisen. Geschat wordt dat de aanleg van de rijkswegen en de tunnel zelf zo'n 41/2 jaar zal duren, zodat ze, wanneer daar bijvoorbeeld begin volgend jaar mee wordt begonnen, medio 1994 in gebruik kunnen worden genomen.

Blijkens cijfers uit 1988 rijden dagelijks 78.000 auto's door de Velsertunnel. Volgens de prognoses zullen in 2000 door de Velsertunnel en Wijkertunnel samen 110.000 voertuigen gaan en in 2010 135.000. Via verkeersbeperkende maatregelen, aldus een schatting van Rijkswaterstaat, zijn deze aantallen met zo'n 12 procent te verkleinen. Het is de bedoeling beide tunnels te voorzien van een geautomatiseerd verkeerssignaleringssysteem.

De Wijkertunnel zal worden gebouwd in een bestaand bouwdok in Amsterdam of bij Barendrecht. De tunnel wordt 1650 meter lang, 30 meter breed, 8 meter hoog en komt 101/2 meter onder de bodem van het Noordzeekanaal te liggen.