Stoppen met aflossen ook goed voor IMF

ROTTERDAM, 5 mei - Als de particuliere banken hun vorderingen op schuldenlanden verminderen, profiteren hiervan de Westerse overheden en de internationale organisaties zoals het IMF en de Wereldbank.

Tot deze conclusie komt Hermen Molendijk, hoofd van de afdeling internationaal economisch onderzoek van de NMB Bank. Molendijk heeft zijn bevindingen gepublicieerd in het tijdschrift Risk dat is gespecialiseerd in het schuldenprobleem van ontwikkelingslanden.

Hij heeft berekend dat vermindering van de bankschulden met gemiddeld 66 procent slechts uitkomst biedt voor negen van de 46 Derde wereldlanden met ernstige schuldenproblemen. Zij herwinnen hierdoor weer kredietwaardigheid.

Dank zij de schuldvermindering die de banken bieden, zullen deze landen hun verplichtingen aan officiele crediteuren (overheden en internationale organisaties) volledig kunnen voldoen. Met als gevolg dat 'de banken in feite de officiele crediteuren redden', aldus Molendijk.

In het geval zowel banken als officiele schuldeisers bereid zijn hun vorderingen te verminderen, kunnen 39 van de 46 landen weer kredietwaardig worden, berekent Molendijk. Beide groepen crediteuren zouden dan de helft van hun vorderingen moeten afschrijven.