'SPD-Ost' verkeert in grote crisis

OOST-BERLIJN, 5 mei - De Oostduitse SPD dreigt met een kabinetscrisis als in het concept-staatsverdrag met de Bondsrepubliek niet meer nadruk gelegd wordt op de sociale zekerheid van de DDR-burgers. PDS-voorzitter Gysi zou intussen zijn partij hebben aanbevolen vanaf nu een harde klassestrijd te gaan voeren, met geweld en chaos als gevolg, om zo weer aan de macht te komen.

SPD-voorzitter Richard Schroder verklaarde gisteren in Oost-Berlijn dat tegelijk met de monetaire unie op 2 juli een sociale unie van kracht moet worden, en dat de economische unie meer tijd nodig heeft. SPD-minister van arbeid en sociale zaken Hildebrandt zei gisteren het staatsverdrag niet te kunnen accepteren omdat volgens haar een miljoen gepensioneerden daardoor onder de armoedegrens komen.

In Oost-Berlijn wordt het verzet tegen het staatsverdrag gezien als een wanhopige poging van de SPD om de burgers, die morgen ter stembus gaan voor lokale verkiezingen, ervan te overtuigen dat de SPD pal staat voor de gewone man. De SPD verkeert in een grote crisis. Sinds het vertrek van Bohme ontbreekt het aan een leider. De meerderheid van de partijtop en de Volkskammerfractie is nog altijd tegen de deelname aan de regering. De tweede man, Meckel, moet het vooral ontgelden. Hem wordt verweten uit ijdelheid beslist buitenlandse zaken te hebben gewild terwijl binnenlandse zaken veel belangrijker zou zijn. Intussen lopen de kersverse leden alweer met bosjes weg. Het aantal is nu 35.000, en geen 100.000 zoals men vroeger zei.

Voor de verkiezingen van morgen heeft de SPD uit gebrek aan kandidaten talloze partijlozen op haar lijst moeten zetten. De SPD heeft met het gewone volk niets meer van doen en wil de verkiezingen helemaal niet eens winnen, zo luidt de kritiek binnen de partij. Om het contact met het volk te herwinnen, heeft de SPD overal in Oost-Berlijn nieuwe affiches neergezet: de Funkturm, blauwe lucht, een vliegtuig, een gelukkig stel aan het strand bij een palmboom. 'Aufschwung durch Einheit', staat erop. Niettemin wordt gevreesd dat het voor de SPD morgen weer neerwaarts zal gaan.

De oud-communistische PDS trok de afgelopen weken in Oost-Berlijn de meeste aanhang in de buurten. De uitslag van 18 maart was: 35 procent voor SPD, 30 procent voor PDS en 18,4 procent voor CDU. Als de PDS de macht in Berlijn niet behoudt, dat kan misschien door een coalitie SPD-CDU worden verhinderd, dan in elk geval in de wijkraden. Om dat te bereiken tamboereert de PDS voortdurend op de dreigende armoede van de burgers. Volgens notulen die Bild Zeitung zegt te hebben, zou Gysi zijn partijkader hebben gezegd dat de partij nu de revolutionaire klassestrijd in de praktijk moet brengen en de 'Verelendung' moet bewerkstelligen. Dat zou kunnen omdat volgens hem het merendeel van de directeuren van het GAK, de bedrijven en de banken nog altijd gehoorzaam zijn aan de PDS. En zij zouden het hele betalingsverkeer moeten verlammen na 2 juli.

    • Henri Beunders