Ramsj

Peter Clayton (ed.): The seven wonders of the world Gebonden, geill., Dorset Press 1988, goedkope herdruk fl. 15,90. Het Martyrium, Amsterdam. Vanaf de tweede eeuw voor Chr. hebben schrijvers hun gedachten laten gaan over de meest indrukwekkende bouwwerken op aarde. De uiteindelijke keuze van de zeven wereldwonderen werd in de Renaissance gemaakt. Bepalend was hierin een serie gravures van de Nederlandse kunstenaar Maerten van Heemskerk. Ieder wonder wordt in dit boekje door verschillende experts uitvoerig beschreven: met kaartjes, foto's, oude bronnen, de nieuwste theorien enzovoorts. Het nawoord gaat in de op vele bouwwerken die zijn aangedragen als het achtste wereldwonder. Helder geschreven, matige illustraties maar een erg leuk boek.

Beatrijs Ritsema: Kijk uit, achter je! Paperback, Uitgeverij Bert Bakker 1985, van fl.22,90 voor fl.6,90. Icob, info. 01720-37231Bundeling van korte beschouwingen onderverdeeld in vier categorieen: de seksen, kinderen, het dagelijks leven, sociale en wetenschappelijke kwesties. Leidraad is, aldus de achterflap, dat rationalisme de meest effectieve houding is om je in het leven staande te houden als dit maar in evenwicht wordt gehouden door betrokkenheid met het individu. De meeste stukken verschenen eerder in NRC Handelsblad.

J. Goudsblom: Taal en sociale werkelijkheid Paperback, Meulenhoff Informatief 1988, van fl. 37,50 voor fl. 12,50. Icob. Goudsblom bracht in dit boek twaalf sociologische artikelen bijeen die hij in de afgelopen 25 jaar schreef. Het thematisch verband is ruim geformuleerd: ' Allerlei aspecten van het menselijk bestaan worden sterk beinvloed door de ontwikkeling van de maatschappelijke machts- en afhankelijkheidsverhoudingen. De taal weerspiegelt deze verhoudingen en bekrachtigt ze.'

In een interessant artikel over het Algemeen Beschaafd Nederlands leidt dit onder meer tot de stelling: ' In de evolutie van 'meid' via 'dienstbode' en 'dienstmeisje' naar 'hulp in de huishouding' weerspiegelt zich een eeuw sociale geschiedenis.'

Max Pam: Interviews Paperback, Uitgeverij De Bezige Bij 1984, van fl.35.00 voor fl.9,90. Het Martyrium.

Pam heeft een eigen kijk op interviews. In een relativerend voorwoord stelt hij niet in zogeheten dieptepsychologische 'portretten' te geloven. Het interview is een vorm van amusement, niet de hoogste vorm van journalistiek. ' Waar mogelijk heb ik getracht de beste kant van de geinterviewde te laten zien.'

Pam presenteert in deze lezenswaardige bundel zestien interviews die hij tussen 1978 en 1984 maakte en die hij zelf het meest geslaagd vindt. De geinterviewden zijn 'interessante mensen' uit de wereld van kunst en wetenschap zoals Johan Polak, Kees Fens en Hans Warren.

Lena Godsall Bottriell: King Cheetah. The story of the quest Gebonden, geill., E. J. Brill 1987, van fl.49,50 voor fl.4,95. De Slegte.

Ooit was het jachtluipaard te vinden in een gebied dat liep van de steppen van Rusland tot het zuiden van Afrika. Maar het natuurlijke jachtterrein van dit roofdier is het open grasland, het gebied dat overal als eerste is bebouwd. De Australische auteurs deden ruim acht jaar onderzoek naar het jachtluipaard. Ze brachten een jaar door in het veld en zweefden in een luchtballon boven het Krugerpark. Conclusie van dit als een spannende detective geschreven onderzoek: het jachtluipaard heeft zich aan de veranderde omstandigheden aangepast en er is een nieuwe soort ontstaan, de gestreepte King Cheetah.

R. Pierloot. W. Vandereycken (red.): Afwijkend eetgedrag Paperback, Stafleu's Wetenschappelijke Uitg. 1981, van fl.44,95 voor fl.2,50, Scheltema/Holkema/Vermeulen, Amsterdam.'

De teneur in de literatuur is dat het voorschrijven van een dieet als middel om te doen vermageren in feite zinloos is, ' aldus een van de medewerkers in deze bundel, bij verschijning het eerste Nederlandse overzichtswerk over afwijkend eetgedrag en gewichtsstoornissen. De bundel maakt deel uit van de zogeheten Medisch Psychologische Reeks maar is ondanks het jargon ook voor leken goed te begrijpen. De nadruk ligt op eetproblemen bij kinderen en volwassenen. Voor beide groepen geldt: een blijvende verandering van problematisch eetgedrag wordt alleen bewerkstelligd door middel van gedragstherapie.

    • Ewoud Sanders