Problemen bij fiscus drukken opbrengsten

DEN HAAG, 5 mei - De Belastingdienst vertoont dusdanige tekortkomingen dat de belastingopbrengsten de komende jaren onder de verwachtingen zullen blijven. Deze waarschuwing uiten enkele topambtenaren van de dienst in een vertrouwelijke notitie.

Volgens de topambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor de planning, automatisering en controle, moet de eerstvolgende jaren in feite van een 'derving van belastinginkomsten' worden gesproken. De ambtelijke top geeft niet aan hoe groot de inkomstenderving zal zijn.

De notitie is geschreven met het oog op de voorbereiding van de rijksbegroting van 1991. In het stuk wordt vooruitgelopen op een extern onderzoek naar de reorganisatie van de Belastingdienst, waarvan de resultaten in de loop van volgende maand bekend zullen worden.

Dit onderzoek was aangekondigd, nadat de Tweede Kamer zich bezorgd had getoond over de reorganisatie en de mogelijke negatieve gevolgen voor de belastingopbrengst. De topleiding van de Belastingdienst heeft die bezorgdheid steeds weggewuifd.

Zowel op het gebied van de automatisering als van de personeelsvoorziening vertoont de Belastingdienst ernstige gebreken. Volgens de topambtenaren zijn de problemen mede ontstaan door 'inadequate ramingstechnieken' en een 'gebrekkige informatievoorziening' voor personele uitgaven.

    • Hans Buddingh'