Onenigheid over pand van museum Overholland

AMSTERDAM, 5 mei - De eigenaresse van het pand Museumplein 4 in Amsterdam, waarin Museum Overholland op basis van een meerjarig huurcontract is gevestigd, heeft tegen het bestemmingsplan van het Museumplein een beroep bij de Kroon aangespannen. Volgens het bestemmingsplan moet het pand voor 'maatschappelijke doeleinden' worden gebruikt. De huidige bestemming als museum stemt met deze omschrijving overeen.

In een open brief van afgelopen woensdag aan de gemeente Amsterdam heeft de directeur van het sinds 1987 bestaande Museum Overholland bekend gemaakt dat het museum op 30 juli zal sluiten. Als een van de redenen noemde hij het gebrekkige overleg tussen de gemeente Amsterdam en de direct betrokkenen over het gebruik van het Museumplein. Zo werd Museum Overholland pas onlangs per toeval geattendeerd op het kroonberoep tegen het bestemmingsplan.

De eigenaresse van het pand Museumplein 4, M. Kerkut, tekende al eerder bezwaar aan tegen het bestemmingsplan bij de gemeente en Gedeputeerde Staten van Noord Holland, die het plan achtereenvolgens in 1988 en 1989 goedkeurden. In beide gevallen werd het bezwaar ongegrond verklaard.

Het kroonberoep werd behandeld op een zitting van de Raad van State van 19 april. De datum van uitspraak is onbekend. Mocht het bezwaar gegrond worden verklaard, dan betekent het nog niet dat het museum zou moeten verdwijnen, aldus een woordvoerder van de Stadsdeelraad Zuid. In het kader van het overgangsrecht zou Museum Overholland het pand kunnen blijven huren.